©ULTRAMARIN
nl draaggolf   in een systeem met stabiele frequenties, een neutraal signaal waaraan een informatieve opdracht kan worden toegekend door modulatie van de frequentie of amplitude;  
de Trägerwelle in einem frequenzstabilen System ein neutrales Signal, dem durch Modulation der Frequenz oder Amplitude eine Information aufgetragen werden kann;
en carrier wave in a frequency stabilized system a neutral, unmodulated signal to which an information can be applied by frequency or amplitude modulation;
fr onde porteuse  
es (onda) portadora  
it