©ULTRAMARIN
nl stampamplitude   de in graden gemeten beweging van het schip om de dwarsas door het zwaartepunt en langs de lengteas van het schip;
de Stampfamplitude
Doppelamplitude der Stampfbewegung
die in Grad gemessene Bewegung des Schiffs um die Querachse durch den Schwerpunkt und entlang der Läungsachse des Schiffs;
en amplitude of pitch
out-to-out angle of pitching
the extent, measured in degrees, of a ships angular motion about the transverse axis through her center of gravity;
fr amplitude de (l'angle de) tangage  
es ángulo total de cabezada  
it ampiezza massima del beccheggio