<
©ULTRAMARIN
nl compensatie   de bepaling van correcties en hun toepassing op observeringen met het doel fouten te verminderen of tegenspraken in het resultaat van waarnemingen te vermijden;  
de Kompensation die Bestimmung der Korrekturen und ihre Anwendung auf Beobachtungen mit dem Ziel, Fehler zu verringern oder die Widersprüchlichkeit in den Beobachtungsergebnissen zu vermeiden;
en adjustment
compensation
the determination and application of corrections to observations,
for the purpose of reducing errors or removing internal inconsistencies
in derived results.
fr compensation  
es ajuste
compensación
 
it compensazione