©ULTRAMARIN
nl inclinatiehoek
hellingshoek
  in de regel elke hoek (alpha) op een verticaal vlak tussen de horizontale en een dalende lijn; bij een kompas de hoek van de magneetnaald met de horizontale;
de Inklinationswinkel
Neigungswinkel
i.A. jeder Winkel (alpha) auf einer vertikalen Ebene zwischen der Horizontalen und einer absteigenden Linie;
bei einem Kompaß der Winkel der Neigungswinkel der Magnetnadel gegenüber der Horizontalen;
en angle of depression
angle of inclination
angle of dip
any angle (alpha) in a vertical plan between the horizontal and a descending line;
in a compass the angle which a magnetic needle makes with the horizontal;
fr angle de dépression
angle d'inclinaison
 
es ángulo de depresión  
it