©ULTRAMARIN
nl invalshoek   de hoek tussen de bewegingsrichting van een straal en de loodrechte lijn, waar deze op een vlak treffen - numerisch gelijk aan de reflectiehoek.  
de Einfallswinkel Der Winkel zwischen der Bewegungsrichtung eines Strahls und dem Lot auf eine Fläche am Punkt des Auftreffens - numerisch gleich dem Reflexionswinkel.
en angle of incidence the angle between the line of motion of a ray of radiant energy and the perpendicular to a surface, at the point of impingement - numerically equal to the angle of reflection.
fr angle d'incidence  
es ángulo de incidencia  
it