<
© U L T R A M A R I N
nl kaartprojectie  

methode van weergeven, waarnaar de punten op het aardoppervlak overeenkomen met de betreffende punten op de kaart. De overdracht van driedimensionale gegevens op een tweedimensionaal vlak betekent noodzakelijkerwijze dat compromissen moeten worden gemaakt met betrekking tot de juistheid en consistentie in weergave. De verschillende methodes zijn het resultaat van een voorkeur of keuze voor de juistheid in weergave van bepaalde punten of eigenschappen. Men onderscheidt naar afbeelding van het aardoppervlak, of gedeeltes ervan: (oppervlakte getrouwe, flakware)
- azimutale projectie,
- kegelprojectie,
- cilinderprojectie.
De as van de cilinder, kegel of vlak wordt als as van de projectie aangenomen. Bij de projectie uitgaand van de aardas vallen de as van de aarde en die van de projectie samen. Bij de projectie over dwars ligt de as van de projectie in het vlak van de evenaar. In alle andere gevallen spreekt men van een projectie met schuine as. iedere projectie wordt gekenmerkt door de wijze waarop het gradennet van de aarde is afgebeeld.
Afhankelijk van de positie van het raakpunt van het kaartvlak met de (aard)bol wordt verschil gemaakt tussen
- normale (pool-) projectie, waar de as van de aarde door het centrum van de kaartprojectie gaat;
- equatoriale projectie, waar het een of meerdere raakpunten op de evenaar liggen; en de
- schuine projectie waar het raakpunt ergens tussen de polen en de evenaar ligt.
Uiteindelijk zijn er nog eigenschappen wat betreft de nauwkeurigheid van de kaart en de overeenstemming met de (bolvormige) werkelijkheid. Een kaart is echter bij benadering en in een door het verschil van bol tot vlak in beperkte mate óf
- hoekgetrouw, óf
- lengtegetrouw, óf
- vlakgetrouw.

de Kartenprojektion
Kartenentwurf
Abbildungsmethode, nach der den Punkten auf der Erdoberfläche entsprechende Punkte in der Karte zugeordnet werden. Bedingt durch die Übertragung der dreidimensionalen Sphäre auf die zweidimensionale Planebene ergeben sich Kontingenzen in der Darstellung, deren vollständige Vermeidung nicht auszuschließen ist. Verschiedene Methoden stellen lediglich Kompromisse dar. Man unterscheidet je nach Abbildung der Erdoberfläche oder von Teilen davon
- Azimutalentwürfe
- Kegelentwürfe
- Zylinderentwürfe
Die Achse des Zylinders, des Kegels oder der Ebene wird als Entwurfsachse bezeichnet. Man unterscheidet zwischen
- normalachsiger (polständiger) Projektion, bei der Erdachse und Entwurfsachse zusammenfallen;
- querachsige Projektion, bei der die Entwurfsachse in der Äquatorialebene liegt, sowie der
- schiefachsigen Projektion für alle Tangentialpunkte zwischen dem Äquator und den Polen.
Jeder Kartenentwurf ist charakterisiert durch die Art, wie das Gradnetz der Erde abgebildet wird. Diese Abbildung bezeichnet man als Kartennetz.
Hinsichtlich der Übereinstimmung der Kartendarstellung mit der Wirklichkeit auf dem Erdenrund ist die Kartendarstellung entweder
- winkeltreu, oder
- längentreu, oder
- flächentreu, sowie
- mittabstandstreu
Diese Eigenschaften nur annähernd zu erreichen, auf auch niemals gleichzeitig.
en cartographic projection
chart projection
a representation of the earth's surface (and its three-dimensional characteristics) in which points on the earth are correlated with points on a map or chart. Since this implies a reduction of the spherical surface of the earth onto a two-dimensional plane, whereby compromises are made as far as the consistency and accuracy of cartographic representation is concerned. Over the centuries a whole range of projections were developed, as well as combinations of different types of charts. Since none of them is without any shortcomings, preference for one or the other depends largely on its use.
Depending on the position of the chart (projection) plane with reference to the projected surface of the spherical body a distinction is made between
- azimuthal projections
- conic projections
- cylindric projections
Further distinction is made with reference to the relationship between the perpendicular on the chart plane and the axis of the Earth (or any other spherical body of reference): In a
- normal aspect projection the center of the chart plane is either the North or South pole; in an
- equatorial projection the chart plane is tangent to the equator in one or several points; in an
- oblique projection the chart plane is tangent to the surface of the sphere anywhere between the pole and the equator;
fr projection cartographique  
es proyección cartográfica
proyección de la carta
 
rus