© ULTRAMARIN
nl zeemanschap   tot in de 18de eeuw , de kunst om een schip veilig van een haven naar een andere te brengen. In de loop van de 19de eeuw begon men binnen het zeemanschap verschillende zelfstandige disciplines te onderscheiden; tegenwoordig is het in brede zin het kennisgebied van het personeel op zeeschepen, dat betrekking heeft op het voeren van een schip en zijn inrichting, in enge zin de kennis van handarbeid m.b.t. het schip, op en onder dek, alsmede het voeren van zeiljachten.  
de Seemannschaft bis ins 18.Jahrhundert die Kunst, ein Schiff von einem Hafen zum anderen zu bringen. Im Laufe des 19.Jahrhunderts ausdifferenziert in verschiedene eigenständige Disziplinen; heute im weiteren Sinn das Wissensgebiet des seemännisches Personals auf Schiffen, das sich auf die Handhabung des Schiffs und seine Einrichtung erstreckt; im engeren Sinn die Kenntnis seemännischer Handarbeiten an und unter Deck, sowie die Handhabung von Segelyachten.
en seamanship until the 18th century the art to steer a ship safely between harbours. From the 19th century on various disciplines with regard to the different tasks on board a ship and its installations. In a more narrow sense the abilities and the knowledge to handle a ship and to perform the work on and below deck.
fr pratique nautique
matelotage
 
es        
it marineria
arte marinaresca