© ULTRAMARIN
nl hulpmiddel voor de navigatie  

1. apparaat of structuur van buiten het vaartuig en geschikt om bij het bepalen van de positie te helpen een veilige koers vast te leggen of voor gevaren en hindernissen te waarschuwen.
- visuele/optische hulpmiddelen voor de navigatie: apparaten die informatie middels licht (en lichreflectie) overdragen;
- auditieve hulpmiddelen voor de navigatie: apparaten die informatie met behulp van geluid overdragen;
- radionavigatie middelen: apparaten die informatie middels elektromagnetische golven verspreiden;
- elektronische hulpmiddelen voor de navigatie: ieder hulpmiddel voor de navigatie waarbij een elektronisch instrument wordt ingezet.
2. In het Engels maakt men onderscheid tussen aid to navigation en navigational aid. Met het laatste bedoelt men instrumenten, apparaten, kaarten of methodes die aan boord worden ingezet ter ondersteuning van de navigatie.

 
de Navigationshilfe 1. Gerät oder Struktur, die einem Fahrzeug äußerlich ist und geeignet ist, bei der Positionsbestimmung zu helfen, einen sicheren Kurs festzulegen oder vor Gefahren und Hindernissen zu warnen.
- visuelle/optische Navigationshilfen: Geräte, die Information mittels Licht (und Lichtreflexion) übertragen;
- auditive Navigationshilfen: Geräte, die Information mit Hilfe von Ton übertragen;
- Funknavigationshilfen: Geräte, die Information mittels elektromagnetischer Wellen verbreiten;
- elektronische Navigationshilfen: jede Navigationshilfe, bei der elektronisches Gerät eingesetzt wird.
2. im Englischen unterscheidet man vorstehende aid to navigation und navigational aid. Unter letzteren versteht man Instrumente, Geräte, Karten oder Methoden, die an Bord eingesetzt werden, um die Navigation zu unterstützen.
en aid to navigation aid to navigation: device or structure external to a craft, designed to assist in determination of position, to define a safe course, or to warn of dangers or obstructions.
- visual aid to navigation: device that transmits information by light waves,
- audible aid to navigation: device that transmits information by sound;
- radio aid to navigation: device that transmits information by electromagnetic waves.
- electronic aid to navigation: any aid to navigation using electronic equipment, whether or not radio waves are involved;
fr aide à la navigation  
es ayuda a la navegación
facilidades a la navegación
     
it mezzo di assistenza alla navigazione