© U L T R A M A R I N
nl klei   leem: mineraal sediment uit ge-erodeerd zand (deeltjes > 63 µm), sloef (deeltjes > 2 µm) en klei (deeltjes > 2 µm) ; klei: mineraal van korrels van organische oorsprong met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm.
de Lehm
Ton
Lehm: mineralisches Verwitterungssediment aus Sand (Partikel > 63 µm), Schluff (Partikel > 2 µm) und Ton (Partikel < 2 µm);
Ton: Mineralkörner natürlichen Ursprunges mit einer Korngröße unter 0,002 mm
en clay mixtures of sediments in water consisting of grains less than 0,002 millimeter in diameter;
fr argile  
es arcilla      
it