© ULTRAMARIN
nl hellingshoek   zijdelinkse neigingshoek, gemeten vanaf de verticale, wanneer het schip helt, resp. slagzij maakt;  
de Krängungswinkel seitlicher Neigungswinkel, gemessen von der Vertikalen, wenn das Schiff übergeht;
en angle of heel
heeling angle
list
angle of transverse inclination measured from the vertical when the vessel heels over.
fr angle de gîte
angle de bande
> gîte
es        
it angolo di sbandamento